facebooktwittermail d

Fossilfritt och högre tillväxt i Södra

2030 ska Södra vara helt fossilfritt, enligt ett nytt styrelsebeslut.

Förutom det ska skogstillväxten i Södras medlemmars skogar fortsätta öka i minst samma tak som de senaste decennierna och den årliga skogstillväxten ska 2050 vara 20 procent högre än 2015. Och för arbetsskador gäller nollvision och arbetsskadefrekvensen minskar med 15 procent per år till 2020, enligt hållbarhetsmålen som blir likställda med de finansiella målen för Södra.