facebooktwittermail d

Fosforarbete imponerade på Bucht

Genom en samordnad strukturkalkning besparar lantbruket i södra Stockholms län Östersjön ett tillskott på ett halvt ton fosfor per år.

Sedan flera år har lantbrukarna i Hölö engagerat sig för att minska sitt eget utsläpp av näringsämnen till Östersjön. 2010 fick de Lova-stöd för markkartering och strukturkalkning, ett projekt som numera tagits över av Södertälje ortsförbund inom LRF.

Förra året hade 1400 hektar åkermark strukturkalkats, i år väntar ytterligare 400 hektar. Totalt har lantbrukarna i området investerat 2,5 miljoner kronor i strukturkalkningen.

– Man har lagt ner väldigt mycket pengar. Man måste göra det i grupp, då kan man göra en plan och pressa priserna. Så det har varit ett bra system, säger konsulten Sören Pettersson som har arbetat med projektet.

Toalettavfall renas

I går fredag besökte landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Hölö för att få veta mer om lantbrukarnas arbete med att avlasta Östersjön och på olika sätt återvinna fosfor till åkermarken. Förutom strukturkalkningen fick han se exempel på andra innovativa lösningar från trakten.

Däribland Södertälje kommuns pilotanläggning för att hygienisera mänsklig gödsel från omkring 500-600 hushåll i området. I anläggningens reaktortankar renas varje år 1 500 kubikmeter toalettavfall från slutna avloppstankar.

Bättre i jord

Det körs sedan ut på växande vall eller etanolvete av lantbrukaren Jan-Christer ”Tummen” Carlsson, som också ansvarar för driften av anläggningen. 35 ton restprodukt ger en giva om 70 kilo kväve och 12,2 kilo fosfor per hektar. Nedbrytningen av eventuella läkemedelsrester följs noga av forskare från SLU.

– Reningsgraden i jorden är så mycket bättre än i vatten, säger Jan-Christer Carlsson.

Imponerad minister

Landsbygdsministern sa sig efter besöket vara imponerad av vad han sett.

– De är lite framåt här. Alla har ett genuint engagemang för miljö och klimat. Det är intressant med de här som törs ta steget in i det nya, säger Sven-Erik Bucht.