facebooktwittermail

Förvaltningsrättens dom svår att förstå

Konkurrensverket har uppdaterat sin promemoria om offentlig upphandling. Den kan läsas på verkets hemsida www.kkv.se. Uppdateringen består i att det nu finns domstolsutslag att basera verkets syn på.

Det är en märklig läsning. Förvaltningsrätten skriver så här när två kommuner får bakläxa för att de ställde högre djurskyddskrav är EU:s miniminivå:

"Förvaltningsrätten anser att kraven är konkurrensbegränsade eftersom det är sannolikt att många utländska producenter, med lägre djurskyddskrav inom sitt land samt bristande kännedom om svenska djurskyddsregler, riskerar att uteslutas från aktuell upphandling. /.../ Kommunerna har i vart fall inte visat att det i aktuell upphandling varit nödvändigt att uppställa högre djurskyddskrav än de enligt EU:s mininivå för att uppnå syftet med upphandlingen."

Jo, det är hela grejen, att köttprodukterna ska komma från djur som haft det bättre än EU:s miniminivå, alltså ska de som inte klarar högre krav utestängas. Och nej, det är inte nödvändigt att ställa högre krav, köttet behöver inte bli bättre för det. Men det är skillnad på kvalitet på produkten och kvalitet på produktionen.

Konkurrensverket slår fast att upphandlaren måste kunna kontrollera att kraven följs. Men det är väl bara att åka och kolla? För hur kontrollerar man att EU:s minimiregler följs för de utomlands upphandlade köttvarorna? Att reglerna följs i Sverige ska ju vår omfattande kontrollapparat säkerställa, i fråga om grisar är den dessutom förstärkt med frivillig certifiering.

Suck. En liten tröst är att det trots allt finns goda krafter, som det rätt stora antal kommuner som med Miljöstyrningsrådets råd försöker upphandla sådant som är producerat enligt lagen i Sverige.

För en lekman är det obegripligt att en köpare inte kan ha en "svensk" kravspecifikation. Vilken leverantör som helst, var som helst i världen, kan väl utifrån en sådan lämna sin offert?
"Det finns ingen producent i Europa som läser den svenska djurskyddslagen", citeras Serveras upphandlingskonsult Stig Hermanson i en artikel på nyhetssajten Upphandling24.

Nehej, men det kanske de borde om de vill sälja i Sverige? Lars Vernersson