facebooktwittermail d

Förvaltningsrättens beslut: Skyddsjakt på varg tillåts

Nu fastslår förvaltningsrätten i Luleå att länsstyrelsen i Uppsala har rätt och menar att villkoren för skyddsjakt är uppfyllda. Därmed får en vuxen varg skjutas i Siggeforareviret.

En bild på en varg.
Nu ger förvaltningsrätten länsstyrelsen i Uppsala rätt och meddelar att villkoren för skyddsjakt är uppfyllda. FOTO: INGO WAGNER

Skyddsjakten återupptogs redan i helgen då en gård utanför Tärnsjö utsattes för ett vargangrepp där fem tackor dödades. 

Nu fastslår förvaltningsrätten att länsstyrelsen i Uppsala har rätt och att samtliga förutsättningar för skyddsjakt är uppfyllda. Man bedömer också att vargens bevarandestatus inte är hotad genom jakten – varken nationellt eller lokalt. 

Många turer kring beslutet att bedriva skyddsjakt

Den 3 september fattade länsstyrelsen i Uppsala beslut om skyddsjakt efter att flera fårägare utsatts för flera stora vargangrepp på får under kort tid i vargreviret Siggefora. Men det beslutet överklagades fyra gånger till förvaltningsrätten i Luleå och domstolen beslöt att tillfälligt stoppa skyddsjakten. 

"Dagens beslut visar att vi genom vårt skyddsjaktbeslut, och de villkor som finns i beslutet, har gjort en korrekt avvägning mellan att förhindra allvarlig skada och att skydda vargstammen", säger Lennart Nordvarg chef för miljöavdelningen på Länsstyrelsen Uppsala län i ett pressmeddelande. 

Skulle det nya beslutet överklagas går det vidare till kammarrätten.