facebooktwittermail

Förvaltningsrätten ger lantbrukare rätt i uppmärksammat fall

Länsstyrelsens beslut om djurförbud och omhändertagande av flera hundra nötkreatur på en gård i Mellansverige förra året upphävs av förvaltningsrätten. 

Nötkreaturs mule.
Beslut om att omhänderta hundratals nötkreatur upphävs. Bilden har inget med händelsen att göra. Arkivbild. FOTO: OLA JENNERSTEN/NATURFOTOGRAFERNA/TT

ATL har tidigare skrivit om gården där en hel besättning på flera hundra djur i januari 2020 omhändertogs av länsstyrelsen som menade att skötseln av djuren under en längre tid hade varit eftersatt. 

Länsstyrelsen beslutade även om djurförbud för de båda ägarna till driftsföretaget. Besluten överklagades av lantbrukarna och i förra veckan avkunnade förvaltningsrätten sina domslut. 

Rätten går helt på lantbrukarnas linje och upphäver länsstyrelsens beslut om djurförbud och på samma vis upphävs beslutet om att omhänderta samtliga nötkreatur. 

Sannolikt att bristerna inte upprepas

När det gäller djurförbudet medger förvaltningsrätten i sin dom att det har förekommit brister i djurhållningen sedan 2010 och att sex förelägganden har meddelats, men hänvisar till förarbeten till lagstiftningen och skriver att den nya djurskyddslagstiftningen ”möjliggör en mer proportionerlig avvägning mellan intresset att skydda djuren från missförhållanden och intresset av att begränsa inskränkningar i enskildas rättigheter.” Förvaltningsrätten skriver i sin dom att det anses sannolikt att bristerna i djurhållningen inte kommer att upprepas.

Enligt gårdens ägare har djuren varit i fint hull och åberopat såväl vittnesutsagor som veterinärintyg för att styrka detta.

ATL har varit i kontakt med lantbrukarnas juridiska ombud, som avböjer att kommentera ärendet.

Domslutet har överklagats

Länsstyrelsen har överklagat domen men har begärt anstånd med att utveckla grunderna för överklagandet till den 13 september.

– Vi får sätta oss ner och analysera vad rätten har skrivit i sina domar. Det verkar som om rätten bara har tagit hänsyn till en del av bevisningen och inte beaktat alla omständigheter kring djuren, säger Göran Wirdéus, länsstyrelsens chefsjurist.

Han fortsätter:

– Vår bedömning var att vi skulle få rätt i förvaltningsrätten. Domsluten kom lite som en överraskning.

Efter att besättningen omhändertogs har en del av djuren sålts och andra har avlivats.