facebooktwittermail d

”Sveaskogs minskade avverkningsnivåer gagnar även entreprenörerna”

Skogsbruk är en långsiktig affär och vi ser att de nya avverkningsnivåerna som en åtgärd som bidrar till ett mer värdeskapande skogsbruk, skriver Sveaskogs vd Erik Brandsma i en replik.

Erik Brandsma, vd Sveaskog. FOTO: ERIK SIMANDER/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

I en debattartikel i ATL skriver Ulf Sandström, ordförande i Mellansveriges Skogsentreprenörers Nätverk om att riskerna flyttas från stora skogsbolag till små skogsentreprenörer och att detta är något som drabbar skogsentreprenörerna och deras anställda. I artikeln lyfts också Sveaskogs nya avverkningsnivåer.

Jag vill bemöta kritiken och framför allt beskriva det vi gör.

Det är riktigt att Sveaskog genomför en justering av avverkningsnivåerna. Det är framför allt tre faktorer som ligger bakom detta.

Till att börja med ökade avsättningar genom dels den areal av kontinuitetsskogar som Sveaskog avsätter, dels det så kallade fjällskogspaketet, avsättningar gällande naturhänsyn och nya markförsäljningsprogrammet i enlighet med riksdagens beslut.

Den andra orsaken är att Sveaskog ska avverka när det är mest optimalt från ett skogsekonomiskt perspektiv, vilket betyder att vi nu kommer att låta träden växa lite längre i en del av våra bestånd.

Slutligen ökas hänsynen till renskötseln i norra Sverige och i förhållande till förra 5-års-perioden minskar vi avverkningsnivån i denna geografi.

Vi är medvetna om att detta beslut skapar en osäkerhet, inte minst bland alla er entreprenörer. Vi utvärderar därför alla möjligheter för att minska de eventuellt negativa konsekvenser vårt beslut kan få. För Sveaskog är nämligen ni entreprenörer en oerhört viktig resurs.

Jag vill också påstå att vi på Sveaskog jobbar mer aktivt än någonsin för att skapa de bästa förutsättningarna för er.

För fyra år sedan, år 2018, fick vi tydliga signaler från våra entreprenörer om en tilltagande oro för framtiden kring lönsamhet och riskfördelning. Det var något vi självklart tog på största allvar.

Vi tog därför fram en konkret och långsiktig handlingsplan med åtgärder inom områden där vi insåg att förhållandet varit ojämnbördigt mellan oss som stort bolag och små entreprenörer. Vi har dessutom en löpande dialog för att vidareutveckla relationen med våra viktiga samarbetspartners, entreprenörerna.

Sedan dess har vi bland annat gjort följande:

• Vi erbjuder ekonomisk säkerhet vid förlorad körning på grund av brandrisk.

• Vi tar över skadan om brand skulle uppstå efter samråd och vidtagna åtgärder. 

• Vi erbjuder rekryteringsstöd för inskolning av nya förare hos entreprenörer.

• Vi genomför utbildningar om myndighetskrav och certifieringar för att förenkla vardagen.

• Vi har skapat ett finansbolag, Sveaskog Finans AB, just för att ge en ekonomisk säkerhet för dyra investeringar, något som saknats tidigare.

• Vi ställde egna lag, till förmån för entreprenörer under pandemin.

• Vi har tillämpat förkortade betaltider (10 dagar) för utförda uppdrag under pandemin.

• Via vår entreprenörsportal Entrén tillhandahåller vi verktyg, information och upphandlade rabattavtal som stödjer entreprenören i sitt företagande.

Vi har under 2021 påbörjat en avtalsöversyn för att stärka ett hållbart skogsbruk och en god ekonomi för entreprenörerna. Det handlar bland annat om ramar för ett skogsbruk utan körskador, väl utförda gallringar, jämnare körning i en mer avgränsad geografi, bättre tillrett timmer samt vilka förutsättningar som skall vara på plats då en avverkning startar. Många delar som är tydligt efterfrågade av er entreprenörer och stärker vårt långsiktiga samarbete.

Nu står vi tillsammans inför en ny utmaning och Sveaskog är oerhört måna om att ge bra förutsättningar för våra entreprenörer. Ni gör ett oerhört viktigt arbete och vi är beroende av er.

Det är och kommer vara en stor fråga för oss att samverka med alla våra entreprenörer och samarbetspartners för att hitta bra lösningar och stärka er effektivitet och lönsamhet. Vår bild är att intresset från skogsindustrin är oförminskat, varför många uppdrag för dugliga entreprenörer finns där ute.

Skogsbruk är en långsiktig affär och vi ser att de nya avverkningsnivåerna som en åtgärd som bidrar till ett mer värdeskapande skogsbruk. Vi tror på skogsbruket och skogens kraft.

Att dra ner på avverkningsnivåerna är vårt sätt att skapa goda förutsättningar för framtidens hållbara skogsbruk. På sikt gagnar de alla, även er entreprenörer.

Erik Brandsma
vd Sveaskog

Läs också

Debattartiklar