facebooktwittermail d

Fortsätter Per Bolund på den ohållbara vägen?

Vi bör ta statsrådsbytet som ett tillfälle till kort reflektion, skriver ATL:s Edvard Hollertz. Springer Sverige åt rätt håll?