facebooktwittermail

Fortsatta slaktköer runt om i landet

Slaktköerna för nöt i spåren efter förra årets torka kommer att bestå en bit in på nästa år, enligt flera av de slakterier som ATL talat med.

I slutet av oktober 2018 skrev ATL om rekordlånga slaktköer för främst nötkreatur i foderbristens spår. Sedan i våras har läget stabiliserats, men nötköerna består på flera håll.
I slutet av oktober 2018 skrev ATL om rekordlånga slaktköer för främst nötkreatur i foderbristens spår. Sedan i våras har läget stabiliserats, men nötköerna består på flera håll. FOTO: ANN LINDÉN

På KLS Ugglarps är ”slaktköerna” på gris- och lammsidan borta sedan i våras. På nötsidan är dock väntetiden från anmälan till upphämtning fortsatt 4-5 veckor lång.