facebooktwittermail

Fortsatta forskningssatsningar från Södra

Under året har Södras forskningsstiftelse beviljat sammanlagt drygt 15 miljoner kronor till forskning. Bland projekten finns granbarkborretåligare skog och högpresterande KL-trä.

Vid årets andra utdelning beslutade Södras forskningsstiftelse att bevilja ytterligare 8,7 miljoner kronor till elva olika forskningsprojekt. Den största satsningen i den här utdelningen fokuserar på möjligheterna med korslimmat trä (KL-trä). Projektet ska under fyra år drivas av Lunds universitet för att utveckla modeller för att använda skogsråvaran mer effektivt inom högpresterande byggelement i trä.