facebooktwittermail d

Fortsatt upp för virkespriserna första kvartalet

Trots inbromsande konjunktur fortsatte priserna på virke uppåt under första kvartalet. På drygt två år har priset på massaved ökat med knappt 60 procent.