facebooktwittermail d

Fortsatt tullfrihet för Ukraina

Fritt fram för jordbruksprodukter från Ukraina i ett år till efter beslut i EU.