facebooktwittermail d

Fortsatt tro på biogas bland Varas bönder

De senaste utspelen har inte påverkat Varaböndernas planer på biogas.

– Det är helt absurt att inte ta tillvara den miljönytta som biogasen för med sig. Det säger David Bjelke, en av initiativtagarna till den stora biogassatsningen  i Vara.