facebooktwittermail d

Fortsatt svensk skogsexport efter Brexit

Svensk skogsindustri kommer att fortsätta exportera till Storbritannien även efter Brexit. Men hur handelsavtalet ska se ut tar lång tid att förhandla fram, spår Skogsindustrierna.

Mats Kinnwall som är chefsekonom på branschorganisationen Skogsindustrierna.
Mats Kinnwall som är chefsekonom på branschorganisationen Skogsindustrierna. FOTO: SKOGSINDUSTRIERNA

Storbritanniens premiärminister, Theresa Mays, budskap om att Storbritannien lämnar EU och att det blir en så kallad hård Brexit, var ganska väntat, enligt Mats Kinnwall som är chefsekonom på branschorganisationen Skogsindustrierna.

- Det blev ingen halvmesyr utan Storbritannien kommer att lämna EU fullt ut och därefter får landet på nytt förhandla om handelsvillkor.

Storbritannien är inte självförsörjande på skogsindustriprodukter och för svensk skogsindustri har landet stor betydelse. För svenska trävaror är det den största enskilda exportmarknaden, för pappersindustrin är det den näst största enskilda marknaden och större än den svenska marknaden. För massaexporten är det den fjärde största enskilda marknaden.

Exporten till Storbritannien kommer därför att fortsätta även om landet lämnar EU. Men ett nytt avtal kommer att behövas, och eftersom Sverige är med i EU blir det handelsavtalet mellan EU och Storbritannien som gäller även för svenska företag.

Mats Kinnwall påpekar dock att alla erfarenheter visar att det tar lång tid att förhandla nya frihandelsavtal.

Kan få konkurrensfördel

Det finns inte någon erfarenhet kring vad som händer när ett medlemsland lämnar EU och därför är det svårt att förutse exakt vad som kommer att hända. Ett scenario är att nuvarande regelverk kring handeln blir kvar tills dess att ett nytt avtal är klart.

- Men det kan förstås bli ett glapp också och då är det nog WTO-reglerna som gäller.

Svenska företag som har produktion i Storbritannien kan få en konkurrensfördel gentemot de svenska företag som enbart exporterar till landet. Exempelvis har skogsbolaget Holmen i dag ett kartongbruk i Workington och SCA har ett hyvleri nära Hull.

- I dag är det ingen skillnad men det är sannolikt att det blir en skillnad i framtiden.

Tror du att det gör att fler svenska skogsföretag förlägger vidareförädling i Storbritannien?

- Det är en faktor som vägs in, men det är stora investeringar i bruk och det blir en del i investeringsplanen. Ett hyvleri är inte en lika stor investering, men det är svårt att säga vilken bedömning svenska företag gör.

För svenska sågverk är Storbritannien en bra marknad just nu.

- Det är förvånansvärt bra och långt starkare än förväntat efter folkomröstningen om Brexit i somras, säger Johan Padel som är vd för Holmen Timber.

Pundet har minskat i värde i förhållande till den svenska kronan, men svenska sågverk har kompenserats med högre priser på trävaror.

- Jag är relativt optimistisk till England men på längre sikt är det förstås lite mer osäkert, säger Johan Padel.

Läs mer: Holmen högst exponerat vid Brexit

Läs mer: Brexit: skarpt fall för pundet

Läs mer: Brexit skapar krångel kring träexport

Läs mer: Brexit pressar timmerpriserna