facebooktwittermail d

Fortsatt svår marknad för virke från hyggesfri skog

Efterfrågan på virke från hyggesfritt skogsbruk ökar. Men det är svårt att hitta sågverk som vill och kan satsa på plockhugget virke.