facebooktwittermail d

Fortsatt strul med stödutbetalningar

Jordbruksverkets ligger fortfarande efter i stödutbetalningarna till lantbrukare. Det är ännu inte klart när stödet för skyddszoner och minskat kväveläckage ska betalas ut.

FOTO: MOSTPHOTOS

Jordbruksverket har fortfarande stora bekymmer med stödutbetalningarna till lantbrukare. Nu försöker man komma i kapp men det återstår fortfarande en hel del arbete. Stöd som avser 2015 har i vissa fall inte betalats ut ännu och för 2016 återstår mycket arbete.

Mycket pekar på att problemen fortsätter under resten av 2017.

Problem fortsätter

När det gäller miljöersättningar för 2016 som skyddszoner och kväveläckage har Jordbruksverket ännu inte meddelat när dessa pengar betalas ut.

– Det är i dagsläget osäkert när vi kan betala ut stödet. Det här är nya regelverk och IT-systemet måste kalibreras. Vi ska lämna besked inom en snar framtid, säger Anders Egonson, divisionsdirektör för utbetalningsstöd på Jordbruksverket.

Minimera väntetider

Just nu betalar Jordbruksverket ut stöd veckovis till företagare inom lantbruket. Det sker när länsstyrelserna fattat beslut. På fredagen betalade man 113 miljoner kronor. Det rör sig om miljöersättningar för betesängar och slåtterängar. Nationellt stöd för mjölkproduktion och återbetalning av pengar från EU:s krisreserv.

– Vi har valt det här arbetssättet för att minimera väntetiderna för lantbrukarna, men det är kolossalt påfrestande för oss.

Komplexa stödsystem

Jordbruksverket genomför beslut som Alliansregeringen fattade. Enligt Anders Egonson är stöden fler och mer komplexa än tidigare.

– Vi har inte hittat våra normala rutiner ännu. Det här är en övergångsperiod, men vi behöver hela året på oss för att komma i kapp, säger han.