facebooktwittermail d

Fortsatt stort intresse att avverka i fjällnära skogar

Sett till hela landet minskar den avverkningsanmälda arealen. Men i de fjällnära skogarna är intresset tvärt om rekordhögt.