facebooktwittermail

Fortsatt stort intresse att avverka i fjällnära skogar

Sett till hela landet minskar den avverkningsanmälda arealen. Men i de fjällnära skogarna är intresset tvärt om rekordhögt.

Till och med november i år hade den avverkningsansökta arealen i fjällnära skog femfaldigats.
Till och med november i år hade den avverkningsansökta arealen i fjällnära skog femfaldigats. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

För landet som helhet minskade den avverkningsanmälda arealen med 5 procent, till 244 885 hektar, till och med november i år. I 15 av 21 län minskade anmälningarna, allra mest i Stockholms län där de sjönk med 29 procent och i Skåne där nedgången var 19 procent. Det framgår av Skogsstyrelsens senaste statistik.