facebooktwittermail

Fortsatt stora virkeslager

Lagren av massaved fortsätter att öka, framför allt i norr.

Sen årsskiftet har lagren av massaved ökat med 700 000 kubikmeter.
Sen årsskiftet har lagren av massaved ökat med 700 000 kubikmeter. FOTO: DAVID LARSSON

Lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis var enligt Skogsstyrelsens statistik 10,6 miljoner kubikmeter vid slutet av mars i år. Det är en ökning med 5 procent jämfört med samma tid förra året.