facebooktwittermail d

Fortsatt stora skador av granbarkborre

Skogsskadorna av granbarkborre är lika stora i år som i fjol, och 80 procent av de angripna granarna står kvar i skogen. Det visar årets inventering från SLU.

Drönarbild på granskog som dödats av granbarkborre.
I år har ytterligare 8 miljoner kubikmeter skog angripits av granbarkborre och total har 27 miljoner kubikmeter dödats sen 2018. FOTO: SKOGSSTYRELSEN

Förhoppningarna om minskade skador av granbarkborre under året kom på skam. I fjol angreps 7,9 miljoner kubikmeter och i år har den siffran till och med ökat något till 8,2 miljoner kubikmeter. Det visar den årliga inventering som görs av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. 

En skillnad mot i fjol är att skadorna i år förskjutits längre norrut. 2020 fanns 52 procent av den angripna volymen i Götaland och 48 procent i Svealand. I år är bilden den omvända med 52 procent i Svealand och 48 procent i Götaland. De största volymerna skadad skog finns i år i Södermanland, Östergötland och Örebro län.

Totalt har nu cirka 27 miljoner kubikmeter gran dödats sen torrsommaren 2018, vilket motsvarar ett ungefärligt virkesvärde på knappt 12 miljarder kronor.

Kraftsamling behövs

”Det är mycket oroande att vi fortsatt ser de här skyhöga nivåerna av skador. Nu behövs en än större kraftsamling av alla aktörer för att bryta trenden”, säger Kerstin Ström, projektledare för Stoppa borrarna på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Och precis som i fjol är majoriteten av de angripna träden kvar i skogen. Av den volym som angripits under 2021 stod över 80 procent kvar i skogen när inventeringen genomfördes.

”Att stora volymer skadad skog inte avverkas i tid är ett stort problem eftersom många granbarkborrar då kommer att övervintra och orsaka mer skador under nästa år. Här måste vi inom skogssektorn rannsaka oss själva och utvärdera vad vi kan göra mer utifrån våra olika roller och ansvar”, säger Kerstin Ström, som också tillägger att det behövs fortsatt forskning för att komma tillrätta med granbarkborreproblemen och sätta in rätt åtgärder. 

Skogsstyrelsen ska nu analysera inventeringsresultatet tillsammans med andra myndigheter och skogliga företag i samverkansprojektet Stoppa borrarna.

Porträttbild Kerstin Ström.
”Det är en unik situation vi upplever nu och det här resultatet visar hur svårt det är att förutsäga hur skadenivåerna utvecklar sig efter kraftig torka”, säger Kerstin Ström. FOTO: SKOGSSTYRELSEN

Barkborrarna tog 5 miljoner kubikmeter

Ny kartläggning kan innebära slutet för granbarkborren