facebooktwittermail d

Fortsatt stora fångster av granbarkborre

Stora fångster i södra Sverige i samband med att en ny generation barkborrar lämnar träden för att svärma.  

Granbarkborre på vindfälle. Arkivbild.
Skogsstyrelsen skriver att det är fortsatt viktigt att upparbeta vindfällen, då blåst och åska kan ha lett till nya vindfällen, samt leta tecken på angrepp på stående skog. FOTO: DAVID LARSSON

Fortsatt varmt väder över stora delar av landet gynnade granbarkborren även under vecka 28. Skogsstyrelsen meddelar om stora fångster i främst södra delarna av Sverige, då nya generationen har börjat lämna träden för att svärma. Likt förra veckan uppmanas skogsägare att inventera skogen kommande veckor i dessa områden. 

Skogsstyrelsen råder skogsägare att se över tidigare angripen skog och riskbestånd (äldre granskog). Tidiga tecken är brunt borrmjöl vid stambasen, i barkfickor och spindelväv. Direkt efter regn blir mjölet svårare att hitta då det spolas bort – men det kommer nytt efter några dagars uppehåll. 

Det är också viktigt att upparbeta vindfällen, då blåst och åska kan ha lett till nya vindfällen, samt leta tecken på angrepp på stående skog.

Fjolårets angripna granar kan som regel lämnas kvar. När huvudsvärmningen har kulminerat finns inga barkborrar kvar i dem vilket enligt Skogsstyrelsen gör det kontraproduktivt ur bekämpningssynpunkt att avverka granarna.

Orter med störst fångst vecka 28

Nyköping, Södermanland: 7067

Vissefjärda, Kalmar: 3200

Åtvidaberg, Östergötland: 3120

Åseda, Kronoberg: 2900

Vallentuna, Stockholm: 2800

Örsundsbro, Uppsala: 2667

Bildsberg, Västra götaland: 2666

Ljungsbro, Östergötland: 2633

Lagan, Kronoberg: 2280

Ödeshög, Östergötland: 2200

Eksjö, Jönköping: 2200

Deje, Värmland: 2000

Källa: Skogsstyrelsen

Fällorna

Övervakningen sker med hjälp av barkborrefällor som töms varje måndag vecka 17 till 36. 

En stor mängd granbarkborrar i fällorna tyder på att svärmningen är igång och att det finns stor risk för angrepp. 

Svärmningsövervakningen sker i samverkan med Stora Enso, Södra skogsägarna och Mellanskog. 

Totalt finns fällor på 66 orter i hela landet.

Källa: Skogsstyrelsen