facebooktwittermail

Fortsatt stopp för utbildningför råttgift

Folkhälsomyndigheten kan i dag inte svara på när utbildningar och utfärdandet av nya tillstånd att hantera råttgift kan komma igång. Gårdsägare som saknar tillstånd får därför använda svagare preparat eller anlita saneringsföretag.

Hanteringen av gift har blivit mera kontrollerad och kräver numera både utbildning och tillstånd.
Hanteringen av gift har blivit mera kontrollerad och kräver numera både utbildning och tillstånd. FOTO: HANS DAHLGREN

Det finns möjlighet för gårdsägare att själva lägga ut gift mot gnagare, men oavsett preparat måste man ha både utbildning och tillstånd. Tillstånd för icke publika miljöer, som exempelvis lantbruk, ges av Arbetsmiljöverket. Men utbildningar och provskrivningar för så kallad 1SO-behörighet, som behövs för att lägga ut kraftigare rodenticider, arrangeras av Folkhälsomyndigheten. En kurs som en hel del lantbrukare brukar gå.