facebooktwittermail d

Fortsatt stopp för utbildningför råttgift

Folkhälsomyndigheten kan i dag inte svara på när utbildningar och utfärdandet av nya tillstånd att hantera råttgift kan komma igång. Gårdsägare som saknar tillstånd får därför använda svagare preparat eller anlita saneringsföretag.