facebooktwittermail

Fortsatt stigande arrendepriser

Sedan Sverige gick med i EU 1995 har priset på arrenden av jordbruksmark ökat med 72 procent. I genomsnitt kostade en hektar jordbruksmark 1391 kronor att arrendera 2010.

Det är framför allt slättbygderna som står för de höjda arrendepriserna, medan det i norra Sverige och skogsbygderna har legat stilla, enligt Jordbruksverkets statistik.

Mellan 1995 och 2006 ökade arrendepriserna på jordbruksmark med upp till 7 procent per år, för att sedan ta ett hopp upp mellan 2006 och 2007. Då steg det med 16 procent för att mellan 2008 och 2010 stigit med 3-4 procent per år.

Under 2010 var arrendepriserna 12 gånger högre längst i söder jämfört med uppe i norr.

Enligt Jordbruksverkets chefsekonom Harald Svensson har utvecklingen av arrendepriset inte påverkats nämnvärt av den varierande lönsamheten i växtodling.
- En viktig förklaring till den jämna utvecklingen av arrendepriserna kan vara att kontrakten ofta löper över flera år, enligt Harald Svensson. ATL.nu