facebooktwittermail d

Fortsatt starkt för mjölken

Mejerimarknaden är fortsatt stark, enligt Svensk Mjölks senaste mejerimarknadsrapport. Trots att världsmarknadspriserna och priserna i Fonterras auktioner har sjunkit något den senaste månaden.

Rapporten siar om en stark utveckling för mjölkproduktion på norra haltklotet med ökad konsumtion. Det som kan rucka på det är stigande spannmålspriser som trycker upp kostnaderna för produktionen.

Det råder brist på mejeriprodukter i viktiga importregioner, som Ryssland, Kina och Indien, och lagren av mejeriprodukter är små.
Politisk instabilitet i arabvärlden och jordbävningen i Japan har dock gjort att förutsättningarna har förändrats något.

Tyska ZMB tror inte mjölkpriserna kommer falla framöver.

Ökad mjökinvägning


I EU fortsätter mjölkinvägningen att öka och låg i januari 2,7 procent högre än under samma månad 2010. Under förra året ökade produktionen av konsumtionsmjölk, grädde, syrade produktioner och ost och den positiva utvecklingen fortsätter.

För Sveriges del var mjölkinvägningen i februari 0,1 procent lägre än under samma månad 2010.

Import och export


Rapporten konstaterar att under 2010 uppgick den svenska mejeriimporten till ett värde av 7,3 miljarder kronor, och har sedan 2005 ökat i värde med 77 procent.

Exportvärdet för mejeriprodukter uppgick till 4,1 miljarder kronor, en ökning med 45 procent sedan 2005. ATL.nu