facebooktwittermail d

Fortsatt skepsis mot högre miljömål i Cap

Frågan om vilka ambitioner som ska bakas in i jordbruksstöden kvartstår.