facebooktwittermail

Fortsatt skepsis mot högre miljömål i Cap

Frågan om vilka ambitioner som ska bakas in i jordbruksstöden kvartstår.

Jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski pekar med fingret under en presskonferens efter jordbruksministerrådet.
EU-länderna bör ta hänsyn till Jord till bord-strategins mål när de gör verkstad av Cap-reformen, även om de inte är lagligt bundna att göra det, anser jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski. FOTO: EUROPEAN UNION

Många medlemsländer är fortfarande tveksamma till att lägga in Jord till bord-strategins miljömål i de strategiska planer som anger hur den gemensamma jordbrukspolitiken ska tillämpas på hemmaplan.