facebooktwittermail d

Fortsatt satsning på hästungdom

Framtidsfrågor och tillväxt står i centrum när Hästnäringens ungdomssatsning, Hus,utvecklar sin verksamhet under 2011.

Hus satsar bland annat på att locka fler ungdomar att arbeta med framtidsfrågor. Under året ska även ett ungdomsråd initieras, där ungdomarnas tankar och visioner ska tas till vara.

- Det finns mycket kreativitet och god idéer inom Hus samt en stark vilja att medverka till hästnäringens tillväxt genom att hitta nya intressenter, hästägare och hästvänner, säger vd Stefan Johanson i en kommentar.

Hästnäringens ungdomssatsning startade 1997. Årligen satsas fem miljoner kronor på projekt som främjar barn- och ungdomsverksamhet inom hästnäringen. Under 2010 deltog nio organisationer i ungdomssatsningen.ATL.nu