facebooktwittermail

Fortsatt röda siffror för svartjordsbolag

Motgångarna fortsätter för Kinneviksdelägda Black Earth Farming, som driver jordbruk i Ryssland.

Bolaget redovisar en förlust efter skatt på 20,0 miljoner dollar, motsvarande cirka 130 miljoner kronor, för det fjärde kvartalet 2010. Det kan jämföra med minus 13,6 miljoner dollar för ett år sedan.

Sämre skördar


Totala intäkter under perioden blev 19,8 miljoner dollar, en minskning med närmare tio miljoner mot föregående år. Rörelseresultatet blev -19,0 miljoner dollar (-10,4).

Resultatet för helåret 2010 blev efter skatt -42,5 miljoner dollar (-44,2). Intäkterna uppgick till 46,9 miljoner. Det är ett 40-procentigt ras jämfört med föregående år, till stor del orsakat av sämre skördar.

Black Earth Farmings affärsidé är att köpa åkermark i det bördiga svartjordområdet i södra Ryssland och sedan höja avkastningen med hjälp av modern jordbruksteknik.

Gynnsam utveckling


Bolaget anser att utsikterna för spannmålspriserna är positiva och kommer nu att fokusera på ytterligare kostnadsbesparingar.

Inför 2011 har företaget sått cirka 100 000 hektar vintervete som har utvecklats bra under vintern.

Den kritiska perioden för skördens storlek, med bland annat stora temperaturskillnader, närmar sig dock, konstaterar vd Sture Gustavsson i bokslutskommunikén.

Swedbank Markets höjer samtidigt rekommendationen för Black Earth Farming till starkt köp från tidigare köp. Riktkursen är 35 kronor, rapporterar nyhetsbyrån Direkt.

Goodwillnedskrivningar och negativ omvärdering förklarar de låga rapporterade siffrorna, enligt Swedbanks marknadsbrev daterat den 24 februari.ATL.nu