facebooktwittermail d

Torka i Argentina sänke för sojaproduktionen

Världens veteproduktion repar sig något, enligt februaris Wasderapport. Men produktionen av soja fortsätter att minska.

A combine harvester harvests a soy field in Lobos, some 100 km west of Buenos Aires.
Torkan och minskad areal har påverkat skördenivåerna på soja i Argentina. FOTO: JUAN MABROMATA/AFP

Det amerikanska jordbruksdepartementet, USDA, höjer ytterligare utbudet, handel, konsumtion och lager för vetet i världen 2022/2023 i wasde-rapporten för februari. 

Det större utbudet hänförs till produktionshöjningar i västra Australien med 1,4 miljoner ton och Ryssland med 1 miljoner ton. Konsumtionshöjningen beror på en större användning av foder och rester i Kanada, EU och Ryssland. Världens utgående lager av vete höjdes med 
1 miljoner ton till 269,3 miljoner ton jämfört med förra rapporten. Men lagren är fortfarande de lägsta sedan 2016/2017.