facebooktwittermail

Fortsatt prisrally för mjölken

Det är Holländska Rabobank som i sin senaste kvartalsrapport för den globala mejerimarknaden spår fortsatta prisuppgångar.

Det är framför allt det minskade globala utbudet av mjölkråvara som driver marknaden och pressar upp priserna. På Nya Zeeland sjönk produktionen i oktober med 5,5 procent jämfört med samma period förra året. I november var siffran minus 4,5 procent. Det är den lägsta invägningen på fyra år och oktober och november är normalt sett starka mjölkmånader på Nya Zeeland. Även i Europa fortsätter produktionen att sjunka. I oktober sjönk mjölkutbudet med 3,4 procent jämfört med oktober förra året.

Hittills har bara Nederländerna rapporterat novemberstatistiken till Eurostat men den siffran visar att produktionen nu fallit tillbaka till samma nivå som förra året. Annars har Nederländerna varit det europeiska land som gasat på mest efter att kvoterna avskaffades och ökat produktionen varje månad sedan dess fram till nu.

Produktionsfallet har vidare resulterat i att lagren inte fyllts på. De sämre produktionsförhållandena och ett snabbt minskat antal kor betyder också att det kommer att ta tid för producenterna att svara på de stigande mjölkpriserna.

Banken skriver vidare i rapporten att importen från Kina kommer att ta ordentlig fart nästa år - och öka med hela 20 procent. Kombinationen ansträngda lager i Kina och kraftigt minskad global produktion kommer ytterligare öka pristrycket.

Rabobank leverera dock en brasklapp och säger att mjölkpriset inte kan stiga hur mycket som helst eftersom marknaderna i Asien helt enkelt inte har råd. Ekonomierna är ansträngda och den starka dollarn är faktorer som måste tas hänsyn till, menar Rabobank.