facebooktwittermail

Fortsatt oklart om klimatkraven på svensk skog

EU-kommissionen har gett sina rekommendationer för den svenska skogsbokföringsplanen. Men vad de innebär är för tidigt att säga, enligt Miljö- och energidepartementet.

Rekommendationerna om var Sveriges referensnivå för avverkning ska ligga har kommit, men de är svårtolkade.
Rekommendationerna om var Sveriges referensnivå för avverkning ska ligga har kommit, men de är svårtolkade. FOTO: CECILIA PERSSON

Efter oenighet om hur den svenska skogens klimatbidrag ska mätas både inom regeringen och mellan regeringen och riksdagen har många i Skogssverige väntat på EU-kommissionens bedömning av den nationella bokföringsplanen. De kom strax före midsommar, och innehöll totalt elva rekommendationer om ytterligare faktaunderlag, förtydliganden och förklaringar. Det är ett kortfattat, lite mer än en A4-sida, men väldigt tekniskt dokument och på Miljö- och energidepartementet har man inte hunnit analysera vad det betyder.