facebooktwittermail d

Fortsatt oenighet kring svenskt djurskydd

Dålig lönsamhet bland djurbönderna skylls allt oftare på det höga djurskyddet i Sverige och de kostnader som det medför. Frågan diskuterades i Skövde på tisdagen.

Jordbruksverket och Sveriges Grisföretagare tvistar om kostnaderna för djurskyddet i Sverige. Myndigheten säger 1,40 kronor per kilo över Danmark, Sveriges Grisföretagare säger 2,70 kronor mer än EU-snittet.

Glad över samsynen


Representanter för LRF, Jordbrukverket, landsbygdsdepartementet, Djurskyddet Sverige, Svenskt Kött och Sveriges Veterinärförbund deltog vid seminariedagen i Skövde som anordnades av Svenska Djurhälsovården. Efteråt var Djurhälsovårdens vd Sten-Olof Dimander glad över samsynen kring att djurskyddet måste bevaras.

Backa in i framtiden


- Om vi tar upp en diskussion om att sänka djurskyddet till en EU-nivå så är det att backa in i framtiden. Svindirektivet kommer 2013 och det stressar många medlemsstater. Vi har redan allting på plats medan andra länder ska ställa om stora delar av sin produktion, säger han.

Han är inte övertygad om att sänkt standard på djurskyddet och därmed lägre kostnader automatiskt skulle förbättra lönsamheten.
Visst kostar större yta för djuren pengar, men frågor som svanskupering och lösgående suggor är inte självklart bara kostnader; det kan gå att räkna hem en peng på intäktssidan också, anser Sten-Olof Dimander.

Mervärden får strykas


- Det är gungor och karuseller och det finns inga solklara svar. Frågan är hur marknaden reagerar om vi sänker djurskyddet. Sänks standarden kan vi direkt stryka ett antal mervärden och jag tror det är naivt att tro att svenskarna fortsätter köpa svenskt om mervärdena försvinner.

Jordbruksverkets djurskyddschef Björn Dahlén är inne på samma spår. De röster som höjs för att sänka de svenska djurskyddskraven till EU:s lagstadgade miniminivå propagerar för en helt galen väg, anser han.

- Det är inte bara lagregler som gör det dyrare att producera i Sverige. Svenska bönder kan av andra skäl som till exempel löneläge och byggkostnader inte producera till konkurrenskraftiga priser om de inte producerar något som har ett mervärde. Det är löjligt att tro något annat. Jan Olsson