facebooktwittermail d

Fortsatt neråt för mjölkprisindex

Mjölkprisindex GDT, Global Dairy Trade, sjönk med 5 procent den 19 juli. Vid föregående handelstillfälle sjönk index med 4,1 procent.