facebooktwittermail

Fortsatt mycket stora betesskador i Götaland

Årets älgbetesinventering visar på mycket stora betesskador i Götaland.

”Vi måste ställa oss frågan om älgförvaltningen fungerar som den ska”, säger Christer Kalén på Skogsstyrelsen.

Årets älgbetesinventering (Äbin) i Götaland visar på fortsatt mycket stora betesskador på tall. Trots insatser från både markägare och jägare ligger skadenivån stadigt på 15 procent per år, att jämföra med det nationella målet på högst 5 procent.