facebooktwittermail d

Fortsatt mycket stora betesskador i Götaland

Årets älgbetesinventering visar på mycket stora betesskador i Götaland.

”Vi måste ställa oss frågan om älgförvaltningen fungerar som den ska”, säger Christer Kalén på Skogsstyrelsen.