facebooktwittermail d

Ingen återhämtning - fortsatt låga vattennivåer

Grundvattennivåerna fortsätter att vara låga. I de små magasinen är de under eller mycket under de normala i stora delar av landet. Mjölk- och köttbönderna Alvar och Carina Sonessons brunnar är snustorra. Deras räddning är en tankbil som förser dem med vatten varje vecka.