facebooktwittermail d

Fortsatt minskad avverkningsanmäld areal

Trenden med minskade avverkningsanmälningar höll i sig även under maj, och hittills i år har den avverkningsanmälda arealen minskat med 13 procent jämfört med i fjol.