facebooktwittermail d

Fortsatt höga spannmålspriser väntas även nästa år

Lantmännen har släppt listan över prisnivåer på spannmål för skörd 2023 för de lantbrukare som vill prissäkra sin produktion. Nivåerna väntas ligga fortsatt högt även nästa år.