facebooktwittermail d

Fortsatt höga priser på turbulent marknad för oljeväxter

Priserna på oljeväxter är fortsatt starka, nu med stöd av att Indonesien begränsar export av palmolja.