facebooktwittermail d

Fortsatt höga elpriser drabbar lantbrukare i Sydsverige

Elpriset i Sydsverige kommer att fortsätta vara markant högre än resten av Sverige.

Detta trots att den enorma elkabeln Sydvästlänken nu är i drift.