facebooktwittermail

Fortsatt höga elpriser drabbar lantbrukare i Sydsverige

Elpriset i Sydsverige kommer att fortsätta vara markant högre än resten av Sverige.

Detta trots att den enorma elkabeln Sydvästlänken nu är i drift.

HURVA OMRIKTARSTATION LYBY.
Den södra delen av Sydvästlänken mellan Hallsberg och Hörby är en 25 mil lång likströmsförbindelse. FOTO: JOHAN NILSSON/TT

När Sydvästlänken togs i drift i sommar sade energiminister Anders Ygeman (S) att den skulle minska skillnaden i elpris mellan mellersta och södra Sverige.