facebooktwittermail

Fortsatt höga elpriser att vänta

Gas- och kolpriserna har stigit kraftigt efter katastrofen i Japan och det tillsammans med de låga nivåerna i våra vattenmagasin driver upp elpriserna, uppger TT.

Mer behov av gas och kol lär uppstå i Japan efter att en stor del av energiproduktionen har slagits ut och enligt konsultbyrån Sweco har det redan påverkat gaspriserna.

Samtidigt har spotpriset på el på den nordiska elbörsen ökat efter en nedgång förra veckan. Enligt Energimarknadsinspektionen är vattennivåerna i vattenkraftens magasin historisk låga och kan därför inte hantera oförutsedda störningar på elmarknaden. Det kan få konsekvensen för konsumenterna i form av höjda elpriser, rapporterar TT.

Situationen kan bli än mer ansträngd om vårfloden blir lägre än normalt. ATL.nu