facebooktwittermail d

Fortsatt höga avräkningspriser

Avräkningspriserna för nötkött fortsätter ligga på en mycket hög nivå i Sverige. Samtidigt är efterfrågan på svenskt griskött fortsatt god.

Avräkningspriset för nötkött ligger fortsatt på en mycket hög nivå i Sverige.
Avräkningspriset för nötkött ligger fortsatt på en mycket hög nivå i Sverige. FOTO: ANN LIND N

Det framgår av den senaste statistiken från Jordbruksverket. I vecka 33 i augusti var det genomsnittliga priset i Sverige för ungtjur klass R3 44,25 kronor per kilo. Det var 9 procent högre än samma vecka förra året.

"De höga nötköttspriserna beror på god inhemsk efterfrågan på svenskt nötkött", skriver Jordbruksverket i sitt pressmeddelande.

I EU var genomsnittspriset för motsvarande klass 361 euro per 100 kilo. Det motsvarande svenska priset omräknat till euro var 476,20 euro per 100 kilo, vilket var 29 procent högre än EU:s genomsnittliga pris.

Även avräkningspriset för slaktgris klass E var högre i Sverige under vecka 33 än vid samma tid förra året. I år noterades 17,47 kronor per kilo, vilket var 5 procent högre. Priset har i genomsnitt legat över 17 kronor kilot sedan början av april.

"Efterfrågan på svenskt griskött är fortsatt god och att konsumenterna i ökad utsträckning väljer svenskt griskött märks på importstatistiken och trots betydande prisskillnader."

Importen av griskött minskade med 4 procent under 2015 och första halvåret i år minskade den med 1 procent.

Genomsnittspriset i EU för gris av klass E har stigit kraftigt de senaste månaderna och var 163,6 euro per 100 kilo vecka 33. Det är en ökning med 15 procent jämfört med samma vecka 2015.

Det motsvarande svenska priset omräknat till euro var 184,4 euro per 100 kilo, eller 13 procent högre än EU:s genomsnittspris.

Under första halvåret 2016 har EU:s export av griskött ökat med 44 procent. Främst är det exporten till Kina, Hong Kong, Japan och Filippinerna som ökat. Enbart exporten till Kina ökade med 115 procent.