facebooktwittermail d

Fortsatt hög takt på danska konkurser

Fortfarande råder ett historiskt stort antal konkurser inom det danska jordbruket. I juli rapporterades 10 konkurser och i juni 23 konkurser.

– Detta är i nivå med hur det var 1994 och återspeglar fortsatt stora ekonomiska svårigheter inom jordbruket", säger Klaus Kaiser, chefsekonom på danska bondeförbundet Seges, till Landbrugsavisen.

FOTO: MOSTPHOTOS

De nya siffrorna över antalet danska konkurser fram till juli i år visar på en fortsatt hög frekvens. Hittills i år har 143 danska jordbruk försatts i konkurs och många av dessa är mjölkgårdar.

Ökade 44 procent

Jämfört med samma halvårsperiod förra året har antalet konkursade lantbruk ökat med 44 procent – från 99 konkurser under 2015 till 143 konkurser för 2016.

Mattas av 2017

Trots att priset på griskött har återhämtat sig i år räknar Klaus Kaiser på Seges med fortsatt hög konkurstakt.

"De flesta konkurser är mjölkgårdar och där väntar vi fortfarande på högre priser och förbättrat resultat. Det kommer nog inte att ske förrän 2017 och sedan tar det en tid innan det på allvar slår igenom på antalet konkurser", säger Klaus Kaiser till Landbrugsavisen.

Konkurser i Sverige

Ser man till antalet konkurser för företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske så ser de senaste siffrorna från myndigheten Tillväxtanalys ut så här:

2010: 51

2011: 109

2012: 104

2013: 126

2014: 103

2015: 98