facebooktwittermail d

Högt prisläge på socker ger goda utsikter

Ett högt prisläge på sockermarknaden bör ge förutsättningar för bra villkor i sockerbetsodlingen även 2024.