facebooktwittermail

Fortsatt hög efterfrågan på majs

Veckan bjöd på stora hopp för vetepriset. När det gäller raps finns risken att pristrenden vänder nedåt - var beredd att låsa priserna genom att sälja terminskontrakt. På majs är efterfrågan fortsatt hög och i EU höjs inblandning av etanol från 5 till 10%.


Vete


Det blev panikförsäljning i tisdags och onsdags. Onsdagen började för novemberterminen på 215, ner till 201 och slutade på 213.25. För att förstå detta måste vi veta att många spannmålsodlare i Europa har passat på och sälja på termin till handeln. De som sålde i tisdags och onsdags var handeln, inga "spekulanter", om man inte förstår det som att alla spekulerar ibland eller ofta.

Man ska inte tro att prisfallet på vete berodde på ett allmänt uttåg ur råvarumarknaden av investerarkollektivet. Tvärtom - råvaror har haft en utmärkt vecka med vinster på indexsparande på uppemot 4%. Flödet in i bankens råvarufonder har varit lika stort som andra veckor.

Nej, det här handlar om att sentimentet håller på att vända. Väldigt många europeiska bönder, som år 2008 inte vågade sälja, och sedan missade möjligheten, vill inte missa tillfället den här gången. Men många väntar till dess man vet hur övervintringen har gått för att säkra resten. Gissningsvis kommer det de kommande veckorna att komma nytt fräscht försäljningstryck på det europeiska kvarnvetet på Matif, för novemberkontraktet vill säga. Gammal skörd är det alltjämt brist på.

Från Texas kom crop ratings, där 13% var i "Good" kondition, ingenting i "Excellent" och 60% i "Poor" eller "Very poor". Kina fick dock efterlängtat regn.

Maltkorn


Maltkornspriset för leverans efter nästa skörd, i november fortsatte att dala i veckan som gick och drabbades naturligt nog inte av samma panik som vetet.
Maltkornspriserna framöver är konsekutivt högre (contango i terminsmarknaden), medan det för vete är lägre priser ju längre in i framtiden man har leverans och betalning.
Vi tycker alltjämt att det är märkligt att det är så olika marknader, när maltkornet inte ens är sått.

Raps


Först föll priset abrupt förra veckan. Sedan rekyleradedet upp kraftigt och ligger nu på 438 euro per ton för novemberleverans.
Det har varit kallt väder i norra Europa. I början av veckan rapporterades om -15 grader C i Danmark, utan snötäcke och slutsatsen som drogs var att det nog inte var så bra för höstrapsen.

Vi fokuserar nu på risken att pristrenden vänder nedåt och står beredda att låsa priserna genom att sälja terminskontrakt.

Sojabönor


Priset på sojabönor föll kraftigt i tisdags och bottnade ur på onsdagen. På fredagen återhämtades nästan hela prisfallet.
Brasilien fick regn i veckan, men det var torrt söder om Brasilien. Kina fortsatte att ta 73% av USA:s export i veckan.
För ett år sedan kom Outlook conference ending US stocks på 330 Mbu; i maj förra året trodde USDA 360 Mbu, men idag anser man det bara är 140 Mbu. Globala lager räcker i 60 dagar. Det är inte högt, men i och för sig inte heller lågt.

När allt kommer omkring, om tillväxtländerna i världen, som består av stora populationer, fortsätter att äta mer protein, kommer utbudet behöva öka. Kostnaden för att producera sojabönor i USA har ökat med 33 cent sedan förra året och ligger nu på 973 cent per bushel. Prisuppgången är alltså mycket större än än kostnadsökningen, men med begränsad areal måste sojabönor försvara sig mot majsen och det gör den inte riktigt.

Majs


Majsen börjde veckan med att handlas "limit down" pga oroligheterna i Libyen, trots att etanolpriset steg med råoljan. Fredagens statistik om en export på 1.5 mt, den största exportveckan på säsongen, och tal från USDA om "multi-year bull markets" fick priset på majs att stänga veckan på en högre prisnivå än förra veckan.

Inputkostnaderna har ökat med 30 cent sedan förra året enligt data från Indiana. Kostnaden är 419 cent per bushel. Det gör det lönsamt att odla majs, eftersom priset ligger 50% högre.
IGC förutspådde i veckan att lagren kommer att minska för det tredje året på raken, trots högre produktion. Efterfrågan på majs minskar ännu inte. I EU höjs inblandningen av etanol nu från 5% till 10%.

Gris


Gristerminerna på CME som har avräkning i april, föll ner mot 90 cent per pund igen. Tekniskt är det illavarslande. Två gånger misslyckades priset med att gå över 95 cent.
I Europa, på EUREX har priserna för augustikontraktet legat stilla den senaste veckan.

Vi manar till lite försiktighet vad gäller köpta (långa) positioner i grispriset. Marknaden kan ha kommit in i en svagare fas.
Med tanke på att terminspriserna ligger avsevärt högre än spotpriset just nu, kommer spotpriserna med all säkerhet att fortsätta att stiga, men pristrenden uppåt kanske alltså tar en paus.

Mjölk


Priset på "Class III Milk" futures föll tillbaka i veckan, men priset ligger trots det på en så bra nivå att intäkten för en genomsnittlig amerikansk mjölkbonde bara beräknas backa till 184 000 dollar från 212 000 förra året. Det blir ändå den tredje högsta nivån sedan 1996.

Klass 3-mjölk används till ost. Priset har stigit med 47% förra året, medan majs, som är huvuddelen av fodret har ökat med 88%. Priset på mjölken anges i dollar per 100 pund (eller cent per pund).

Roger Hoskin, en lantbruksekonom vid USDA sade i veckan att "rising milk prices will help keep US dairy farms fairly profitable this year, even as costs increase for grain to feed cows".
Vi tror att priset kommer att fortsätta att ligga på en hög nivå under året.

Gödsel


Prisnoteringen för urea och diammonium fosfat har gått åt olika håll. Urean fortsätter bli billigare, medan fosforn har blivit lite dyrare.

Diesel


Den senaste veckans våldsamma prisuppgång hänger ihop med oron i Nordafrika och Mellanöstern, främst Libyen, så klart.

MEN bakom detta verkar konjunkturuppgången.
Produktefterfrågan i USA fortsätter att öka, vilket syns klart och tydligt i veckans statistik från Department of Energy och American Petroleum Institute. Ett pris på 100 dollar har inte minskat efterfrågan - efterfrågan ökar ännu vid ett pris på 100 dollar. För många, till exempel för en lantbrukare är det mycket lönsamt att köpa diesel och odla din åker. Mycket bättre än att spara och konsumera mindre. Så är det för väldigt många.Torbjörn Iwarson