facebooktwittermail

Fortsatt fritt fram i fjällen

Socialdemokraterna vill förändra småviltsjakten i fjällen, men problem vid onsdagens omröstning gjorde att den framlagda motionen röstades ner.

Egentligen stöddes motionen av övriga i oppositionen, inklusive Sverigedemokraterna, men kvittningssystemet fungerade inte.

En förändring hade bland annat inneburit att svenska jägare hade gynnats, krav på jaktguide för utländska jägare hade införts, samt möjlighet till lokal reglering av jakten.
Men dagens röstning innebär alltså att småviltsjakten i den svenska fjällvärlden även fortsättningsvis är öppen för alla EU-medborgare. Eva Johansson