facebooktwittermail d

Bucht: Fortsatt förtroende för Leif Denneberg

Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht säger att han har fortsatt förtroende för Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg trots Statskontorets kritik.

Statskontoret konstaterar i sin rapport att förseningarna och fördyringarna som uppkommit dels beror på att regelverket för de nya stöden blivit försenade, samt brister i Jordbruksverkets utvecklingsarbete.

Jordbruksverket har inte analyserat riskerna och nyttan med ett så pass stort projekt, menar Statskontoret.

"Har förtroende"

Sven-Erik Bucht uppger att han har förtroende för Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg trots förseningar och högre kostnader.

– Absolut, jag utgår ifrån att man tar till sig detta och börjar arbeta med de problem som Statskontoret lyfter fram på en gång, säger Sven-Erik Bucht från Bryssel, där han befinner sig på ministerråd.

"Vi har följt detta"

Han säger vidare att man på departementet varit medveten om Jordbruksverkets problem sedan regeringen tillträdde 2014.

– Vi har följt detta och det var därför vi bad Statskontoret att titta på det här.

Stora förseningar

Han uppger vidare att han inte haft tid att sätta sig in i Statskontorets rapport som släpptes idag eftersom han befinner sig i Bryssel men pekar på de stora förseningar som drabbat den nya jordbrukspolitiken.

– Sen är det alltid förenat med stor risk att göra så här pass stora it-investeringar men jag är övertygad om att Jordbruksverket lär sig av detta, säger Sven-Erik Bucht.

LÄS MER: Skarp kritik mot Jordbruksverket