facebooktwittermail d

Förtroendet för livsmedelsindustrin ökar

Över 90 procent av svenskarna har stort förtroende för den svenska livsmedelsindustrin - den högsta siffran sedan mätningarna startade.

FOTO: FRIDA JONSON

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen började mäta allmänhetens förtroende 2013 och sedan dess har siffran stadigt gått upp.

För 2020 landar rekordsiffran på 91 procent och ses som en effekt av hur väl industrin stod pall för coronapandemin, enligt Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen.

”När coronapandemin slog till våren 2020 utsattes industrin för stora påfrestningar. Många svenskar började hamstra livsmedel, men våra medlemsföretag höll igång produktionen och fyllde snabbt på i butikshyllorna. Tack vare deras rådighet uppstod det aldrig någon matbrist. Företagen tar frågor om pålitlighet, säkerhet, hållbarhet och kvalitet på största allvar, och deras sätt att hantera den här krisen har stärkt konsumenternas redan stora förtroende”, skriver han i ett pressmeddelande.

Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen.
Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen. FOTO: LIVSMEDELSFÖRETAGEN

LÄS MER: Coronapandemin har inte resulterat i någon livsmedelsbrist

Om undersökningen

Undersökningen utfördes av Demoskop 6–12 november 2020 på uppdrag av Livsmedelsföretagen. Totalt genomfördes 1 138 intervjuer i Demoskops riksrepresentativa internetpanel. Deltagarna i panelen har rekryterats slumpmässigt via telefon. Resultatet har vägts med avseende på kön och ålder.