facebooktwittermail

Fortfarande stopp för träleverans till Egypten

Hamnen i Alexandria har prioriterat att lossa båtar med mat och andra förnödenheter. Men nu börjar lossningen av trävarubåtar att fungera igen.

Det är fortfarande stopp för nya leveranser av trävaror till Egypten. Men arbetet i hamnen i Alexandria börjar fungera igen.
- Vi har en båt som håller på att lossas i hamnen i Alexandria just nu och en båt som är på väg ned kommande fredag. Men de var redan på väg när oroligheterna startade. Vi avvaktar ännu ett tag innan vi gör nya affärer och beställer nya transporter, säger Anders Marklund, vd på Uni4 Marketing AB.

Företaget säljer och distribuerar sågad gran och fura från bland annat de fyra ägarföretagen SCA Timber, Holmen Timber, Södra Timber och Martinsons Trä.

Två, tre båtar


Normalt går det två, tre båtar per månad med totalt 15 000 till 20 000 kubikmeter trävaror till Egypten från dessa företag.
Om trävarorna som nu lossas också kan komma vidare är fortfarande osäkert. Och blir hamnen full minskar lossningstakten.

- Vi hoppas att verksamheten ska starta igen och att läget ska normaliseras. Vi kommer att få rapporter under måndagskvällen från våra kontakter i Egypten.Härje Rolfsson