facebooktwittermail d

Fortfarande splittrat om jordbrukspolitiken

Med ett dygn kvar till ministerrådet är EU:s medlemsländer fortfarande oense om vad de vill, och inte vill, med jordbrukspolitiken.

BRYSSEL ATL
På tisdagen pågick intensiva överläggningar och förhandlingar om hur de 27 länderna i rådet ska sammanfatta sina åsikter om den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ungern har lämnat ett nytt förslag till rådslutsats, med nya omformuleringar för att blidka liberala medlemmar.

Sverige har, enligt uppgift, ännu inte bestämt sig om eftergifterna som gjorts räcker för att man ska kunna ställa sig bakom dokumentet.

Några förändringar i texten om hur gårdsstöden ska fördelas har Ungern däremot inte föreslagit, trots att det är den stora vattendelaren.

Därmed har de lämnat till Frankrike och Tyskland å ena sidan, och Polen och en rad av de andra nya medlemsländerna å andra sidan, att var och en bestämma hur långt de är villiga att gå för att markera sin position. Vägrar de finna sig i formuleringarna som föreslås stjälper de möjligheterna till en rådslutsats, en sådan kräver att samtliga medlemsländer skriver under. Då går chansen att skicka en klar signal till EU-kommissionen förlorad. Sara Johansson