facebooktwittermail

Fortfarande osäkert för skogsägarna

Om någon trodde att den efterlängtade Skogsutredningen skulle ge riktlinjer så att allt skulle vara glasklart för skogsägare och politiker är det upplagt för besvikelse. Tunga frågor som målsättningen för skydd av skog och hur det svenska skogsskyddet ska anpassas till EUs lagstiftning lämnas tillbaka till politiken för avgörande.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Den stora frågan om balansen mellan å ena sidan satsningar på biobränslen med mera för att ersätta fossil energi i den moderna bioekonomin och å andra sidan att skydda skog och bevara den biologiska mångfalden lämnas också olöst, med det krassa konstaterandet att skogen inte räcker till allt.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.


Skog