facebooktwittermail d

Fortfarande goda möjligheter att få bra betalt för virket

Efter vårens prisrally har virkesmarknaden lugnat sig en aning under början av hösten. Men någon återgång till normalpriser är inte att vänta på ett bra tag, tror ATL:s skogsexpert.

Hej skogsexperten! Jag är skogsägare och har så gott jag kan följt virkesmarknaden under året. Låter som att marknaden vänt neråt. Jag har inte kommit till skott med min avverkning. Har tåget gått?

/Lars H

Hej Lars!

Nej, tåget har inte gått, men det stämmer att marknaden lugnat ner sig efter ett galet prisrally på sågade trävaror i USA under våren.

I spåren av pandemin byggs det väldigt mycket och dessutom verkar intresset för träbyggande bokstavligen skjuta i höjden runt om i världen. I Frankrike ska exempelvis hälften av byggmaterialet i nya offentliga byggnader vara i trä. Så det är inte bara i Sverige vi bygger mer, större och högre i trä.

Utöver byggboomen gör ett antal förändringar i de globala handelsflödena för rundvirke och sågade trävaror att efterfrågan på nordiskt trä ökar. Det gör att jag inte förväntar mig en återgång till tidigare normalnivåer, framför allt inte på sågtimmer. Exempelvis kan inte Kanada försörja USA i samma utsträckning som tidigare och Ryssland surrar om exportstopp för rundvirke. Det kommer att påverka den kinesiska marknaden som växer sin hunger på trä kraftigt.

Sågverkens orderböcker skapar dessutom en förskjutning i virkespriserna ner till skogsägarna. Alltså: ordrar för sågade trävaror som tecknades under våren sågas fortfarande, vilket stärker betalningsförmågan för virket från skogsägarna.

Men det gäller att jämföra så många olika köpare som möjligt för att hitta den som önskar ditt virke mest. Situationen ser väldigt olika ut mellan olika aktörer.

Kikar vi på skogsbolagens prislistor så höjde Södra så sent som i augusti sina priser på sågtimmer. Det brukar betyda att aktörer i Mellansverige gör detsamma någon månad senare. Norra Skog har inte ändrat sina prislistor på virke på över ett år – så det är stora skillnader över landet.

Massaveden å andra sidan lider av höga lager och sjunkande efterfrågan från skriv- och tryckpappersproducenter. Jag tror att vi kommer att se ganska stabila massavedspriser en period framöver.

För att summera: det finns fortfarande väldigt goda möjligheter att få bra betalt för virket. Priserna på sågtimmer kan mjukna något under hösten och vintern, men det ser väldigt olika ut i olika delar av landet. Jämför alltid så många olika köpare som möjligt och fortsätt hålla dig uppdaterad om marknadsläget. Det ryktas om prisuppgång i USA mot slutet av året igen.

Se även till att vara aktiv på din skogsfastighet med skötselåtgärder och planering, så när du bestämt dig för att ta in pris på ditt virke är allt förberett.

Carl Johan Moberg

Marknadschef på Virkesbörsen

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu

LÄS MER:

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten