facebooktwittermail

Försvarsutskottet stöttar livsmedelsstrategin

Försvarspolitikerna går på regeringens linje när det gäller livsmedelsberedskapen.

FOTO: FRIDA JONSON

Riksdagens försvarsutskott ger i ett yttrande om regeringens livsmedelsstrategiska proposition ur ett beredskapsperspektiv sitt godkännande till regeringens förslag. Motioner med förslag om beredskapen, som skarpa mål för självförsörjningen, bör därför avslås, anser försvarspolitikerna i sitt medskick till miljö- och jordbruksutskottet som ansvarar för riksdagens beredning av propositionen.

Försvarsutskottet är positivt till att den handlingsplan som är kopplad livsmedelsstrategin säger att försörjningstrygghetsfrågor främst hanteras i samband med utvecklingen av samhällets krisberedskap och totalförsvar.

Alla har ansvar

Det är enligt utskottet inte självklart att ökad livsmedelsproduktion leder till ökad självförsörjningsgrad. Utskottet understryker också att alla har ansvar för sin egen livsmedelstillgång vid en kris.

I regeringens förslag till en nationell livsmedelsstrategi konstateras att inhemsk produktion av livsmedel är en styrka ur ett beredskapsperspektiv och att den är av stor betydelse i en situation där den internationella handeln med mat minskar kraftigt under en längre tid. Sedan tidigare har Jordbruksverket och Livsmedelsverket ett uppdrag att planera för det civila försvaret.

Nästa steg

Propositionen bereds i miljö- och jordbruksutskottet som tar ställning till den, och de motförslag som lagts, i maj. Omröstningen i riksdagen är planerad till den 20 juni.