facebooktwittermail

Försvarsministern: Rimligt med ökad självförsörjning

STOCKHOLM

Peter Hultqvist (S) ser en direkt länk mellan Sveriges självförsörjningsgrad på livsmedel och Sveriges krisberedskap. Men han är inte säker på att återuppbyggda beredskapslager är rätt väg framåt.

"Vi har i dag en självförsörjningsgrad som man bör, framtidsmässigt, titta på. Hur ska vi förhålla oss till den och hur ska den öka? En ökad självförsörjningsgrad har naturligtvis en direkt effekt på livsmedelsberedskapen", konstaterar försvarsminister Peter Hultqvist (S).
"Vi har i dag en självförsörjningsgrad som man bör, framtidsmässigt, titta på. Hur ska vi förhålla oss till den och hur ska den öka? En ökad självförsörjningsgrad har naturligtvis en direkt effekt på livsmedelsberedskapen", konstaterar försvarsminister Peter Hultqvist (S). FOTO: SANNA SJÖSWÄRD

– Skörheten i det nuvarande systemet utifrån kris- och krigsberedskapssynpunkt, den är mycket enkelt att konstatera. Att konsekvenserna av en totalförsvarstanke bör sluta med att man tittar på själförsörjningsgraden och hur man ökar den, det är också en rimlig tanke, säger Peter Hultqvist.